Giá tiêu xuống dưới 70.000 đ/kg

0
75

Như vậy, ở các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá tiêu đều đã đồng loạt tụt sâu xuống dưới mức 70.000 đ/kg. Và với mức giá hiện nay, giá tiêu đã trở lại với mức giá bình quân của năm 2010 (bình quân 62.000 đ/kg).

SƠN TRANG
Source: nongnghiep

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here