Hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành: Không kéo dài thời gian bảo quản chờ thông quan

0
74

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông quan hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đúng quy định, nhằm kịp thời đưa hàng hóa vào kinh doanh sản xuất, không kéo dài thời gian phải bảo quản chờ thông quan.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số DN liên quan đến trình tự, thời hạn công chức hải quan phải xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống sau khi người khai hải quan cung cấp thông tin về kết quả KTCN đã được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau: Khi có kết quả KTCN được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, người khai hải quan cung cấp thông tin tham chiếu (số giấy xác nhận chất lượng) thông qua việc khai bổ sung hồ sơ hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trong vòng 2 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung do người khai hải quan gửi đến, công chức hải quan chịu trách nhiệm truy cập hệ thống thông quan điện tử tập trung (e-Customs) để tra cứu, khai thác thông tin giấy phép của các Bộ đã cấp để quyết định thông quan hàng hóa.

Công chức không được yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra trên hệ thống e-Customs thì công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan biết, đồng thời liên hệ với bộ phận hỗ trợ của TCHQ để được hỗ trợ tra cứu thông tin.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia và hệ thống e-Customs hỗ trợ công chức hải quan trong việc tiếp nhận thông báo kết quả KTCN hoặc kiết xuất dữ liệu các tờ khai hải quan đang chờ kết quả KTCN theo từng chi cục. Qua đó đảm bảo việc theo dõi, kịp thời thông quan hàng hóa. 

Source: customs

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here