Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, hộp mực, trống mực và mực in phục vụ công tác năm 2018

0
63
Untitled 1

A. Thông tin chung:                                   

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

– Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà trụ sởTổng cục Hảiquan, lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

– Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631 cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, hộp mực, trống mực và mực in phục vụ công tác năm 2018;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 31 /QĐ-CNTT ngày 13/3/2018 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm văn phòng phẩm, hộp mực, trống mực và mực in phục vụ công tác năm 2018”;

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 492.670.200 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn, hai trăm đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm văn phòng phẩm, hộp mực, trống mực và mực in phục vụ công tác năm 2018

492.670.200 đồng

NSNN

Chào hàng cạnh tranh

01 giai đoạn 01túi hồ sơ

Quý I

năm 2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng giá gói thầu: 492.670.200 đồng

Source: customs

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here