Miễn thuế tự vệ tôn màu chất lượng cao nhập khẩu cho một số doanh nghiệp

0
59

Bộ Công Thương vừa ban hành các Quyết định miễn thuế tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao nhập khẩu cho một số doanh nghiệp.

Theo các Quyết định, các công ty sẽ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao nhập khẩu trong năm 2018 với mã số HS và số lượng như sau:

– Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà được miễn trừ 407 tấn thép cuộn có mạ, không hợp kim được sơn phủ có in dòng kẻ hoặc không in dòng kẻ, mã HS 7210.70.11 và 7210.70.19.

– Công ty TNHH Superior Multi Packaging Việt Nam được miễn trừ 2.166 tấn thép không hợp kim tráng thiếc hai mặt, bề mặt có phủ sơn hoặc vecni, có in hoặc không in thuộc mã HS 7210.70.11.

– Công ty TNHH Sa Na Ky Việt Nam được miễn trừ 678 tấn tôn màu Prepainted Coated Metal (PCM), tôn màu Vinyl Coated Metal (VCM) có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19 và 7212.40.19.

– Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được miễn trừ 9.719 tấn tôn màu Prepainted Coated Metal (PCM), tôn màu Vinyl Coated Metal (VCM) có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19 và 7212.40.19.

– Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát được miễn trừ 236 tấn tôn màu Prepainted Coated Metal (PCM), tôn màu Vinyl Coated Metal (VCM) có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7212.40.19, 7225.99.90 và 9811.00.10.

– Công ty cổ phần bao bì Kim loại Việt Nam được miễn trừ 1.750 tấn thép tấm không hợp kim đã tráng thiếc 2 mặt, sơn phủ 1 mặt 1 màu thuộc mã HS 7210.70.19.

– Công ty TNHH Daesun Vina được miễn trừ 751 tấn thép không hợp kim cán phẳng dạng tấm, mạ thiếc được tráng sơn thuộc mã HS 7210.70.11.

– Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh được miễn trừ 315 tấn tôn màu sử dụng sơn Polyvinylidene Flouride (PVDF) có mã HS 7210.70.11.

– Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng được miễn trừ 83 tấn thép không hợp kim dạng tấm, đã được phủ sơn 2 mặt và được in một mặt có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19 và 7212.40.19.

– Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam và chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliancs Việt Nam tại Hưng Yên được miễn trừ 4.976 tấn thép tấm và thép cuộn không hợp kim, tôn màu Prepainted Coated Metal (PCM), tôn màu Vinyl Coated Metal (VCM), tôn màu Pre-coated Environmental Metal (PEM) có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19 và 7212.40.19.

Các Công ty nêu trên được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT đối với các mặt hàng đã nêu nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 với điều kiện:

– Hàng nhập khẩu được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại các Quyết định miễn trừ;

– Hàng do các công ty trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu.

Trường hợp phát hiện công ty sử dụng hàng hóa miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ sai mục đích khai báo, Bộ Công Thương có văn bản gửi cơ quan hải quan để truy thu tiền thuế tự vệ đã được miễn trừ.

Nội dung chi tiết được quy định tại các Quyết định số: 646/QĐ-BCT; 647/QĐ-BCT; 648/QĐ-BCT; 649/QĐ-BCT; 650/QĐ-BCT; 651/QĐ-BCT; 652/QĐ-BCT; 653/QĐ-BCT; 654/QĐ-BCT; 655/QĐ-BCT​.

Source: customs

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here